USR UPDATE #5: Fysieke cyclus & behandeling van het campusplan

Dag iedereen!

De vijfde cyclus is alweer voorbij voor de USR. Een hoogtepuntje is het feit dat we voor het eerst in tijden een volledig fysieke cyclus hebben gehad! Daarnaast hebben we in deze cyclus veel stukken behandeld die erg belangrijk zijn voor studenten.

Ten eerste hebben we het gehad over een zeer interessant document: het campusplan! Interessante ontwikkelingen die volgen uit het campusplan zijn de intentie om een autoluwe campus te creëren, extra horecagelegenheid, vergroening van de campus en verbetering van het campushart. Daarnaast komt er een nieuwe gebouw voor FdL en FFTR. Al dit goede nieuws bracht wel iets zorgelijks mee: in de overbrugging tussen het Erasmusgebouw en het nieuwe gebouw werd als alternatief voor het onderwijs online onderwijs genoemd. AKKUraatd heeft ervoor gezorgd een toezegging te krijgen dat fysiek onderwijs niet vervangen kan worden door online onderwijs indien er sprake dreigt te ontstaan van ruimtegebrek. De universiteit moet er dus ten alle tijden voor zorgen dat er voldoende onderwijsruimte is. In conclusie: een geslaagd gesprek!

Ten tweede is onze notitie over sociale veiligheid behandeld. Het College van Bestuur heeft formeel gereageerd op al onze adviezen. De uitkomst; ze volgen alle adviezen op! Dat betekent dat de studenten in de toekomst kunnen rekenen op o.a. een ombudsfunctionaris voor studenten en een jaarlijkse evaluatie over de sociale veiligheid.

Ten derde heeft AKKUraatd een kritische rondvraag gesteld over een recente post op Facebook en Instragram van FFTR, die luidt: ‘’Coming out is easy’’, waarop een stereotype homo man is afgebeeld. AKKUraatd heeft het College van Bestuur gevraagd of zij de mening delen dat studenten werven op basis van provocerende kreten van een stereotype minderheidsgroep niet iets is waar de Radboud Universiteit zich mee wilt profileren. Het College was het hier mee eens en heeft direct na de Gezamenlijke Vergadering actie ondernomen.

 

Daarnaast is de stand van zaken van het project studentbegeleiding 2023 besproken. De USR is blij te zien dat er veel gebeurt is binnen dit project. Echter vonden we de evaluatie relatief kort en positief belicht. Zo vonden we het jammer om te zien dat studenten, met name de USR, nauwelijks bij het project betrokken waren. We hebben dan ook de aanbeveling gegeven om studenten vanaf nu beter te betrekken. Verder hebben we  geadviseerd om Studentenbegeleiding 2023 breder te trekken en zo ook het stigma rondom het zoeken van hulp aan te pakken.

 

Ten slotte heeft AKKUraatd in samenwerking met FNV een notitie opgesteld over aanspreekvormen binnen de GV. Hierover meer in de volgende cyclus-update!

Dit was de update van deze cyclus. Mocht je vragen hebben, of wil je ook actief worden bij AKKUraatd? Of heb je goede ideeën voor onze USR-leden, neem dan contact op met Isabelle (isabelle@akku.nu)!