USR-update #6: Een heleboel notities en de USR verkiezingen!

Time flies when you’re having fun: dit is alweer de zesde en een na laatste cyclus update voor het zomerrecess. In deze cyclus is veel aan bod gekomen. We hebben reacties ontvangen op door AKKUraatd ingediende notities, we hebben nieuwe notities ingediend, een toezegging ontvangen en we hebben een heleboel tijd gestoken in de voorbereidingen van de campagneweek. 

Vorig jaar in januari heeft de USR een notitie ingediend waarin het college wordt geadviseerd het aanbod Social Dutch, Nederlandse taalcursussen, uit te breiden. Het college neemt het advies aan en heeft besloten drie Social Dutch cursussen gratis aan te bieden aan internationale studenten en medewerkers. Indien studenten meer dan drie Social Dutch cursussen willen volgen, kunnen zij gebruik maken van de taalcursuskortingregeling waarbij zij 50% korting ontvangen. Ook wordt het aanbod uitgebreid met Social Dutch III en bij voldoende animo ook Social Dutch IV! We zijn enorm blij met de reactie van het college en hopen dat dit voor veel internationale studenten de drempel verlaagt een cursus te volgen.

Zoals eerder in een cyclus update is genoemd, heeft AKKUraatd een initiatiefvoorstel geschreven m.b.t. de cursus Academic Writing. We drongen erop aan dat deze cursus breder beschikbaar gesteld moest worden. Er wordt een pilot Academic Writing georganiseerd waarbij deels gebruik gemaakt wordt van de e-learning GOALS. Deze cursus is gericht op gevorderde schrijvers (ba3 + masterstudenten) en wordt universiteitsbreed toegankelijk gemaakt. Mission accomplished dus!

We hebben inmiddels een aantal nieuwe notities ingediend. Als eerst heeft AKKUraatd een notitie geschreven over de toegankelijkheid van het lopen van stages. In deze notitie pleit AKKUraatd voor het creëren van meer ruimte in het curriculum voor stages. Er zijn nog een hoeveelheid aan bacheloropleidingen waarbij het niet mogelijk is stage te lopen, terwijl hier onder de studenten wel behoefte aan is. Daarnaast dringen we erop aan dat alle stages erkend dienen te worden met studiepunten. Tot slot geven we aan dat het belangrijk is dat de stagebegeleiding vanuit de universiteit verbeterd dient te worden. We kijken uit naar de reactie van het college op onze notitie.

Hiernaast heeft de USR een notitie ingediend over het weblecture beleid. De USR heeft het college geadviseerd het weblecture beleid (pre-corona) uit te breiden naar een ‘ja, tenzij’ beleid. Hierdoor worden weblectures de standaard zonder dat docenten gedwongen worden opnames te maken van hun colleges. Het weblecture beleid (pre-corona) was lang niet voor alle studenten even toegankelijk. Deze ongelijkheid wordt met het advies van de USR weggenomen. 

Verder werd de studievoortgang in het laatste semester (bloks 3 en 4) van het vorige academische jaar besproken. In het rapport hierover staat dat de studenten met een aangehouden BSA nauw in de gaten gehouden worden. We hebben hierbij benadrukt dat de mentale welzijn van studenten niet gereflecteerd wordt in hun cijfers en juist belangrijk is. Er zijn 650 studenten die de afgelopen jaar een aangehouden advies hebben gekregen die anders een negatief advies hadden ontvangen. We hebben gevraagd of de discussie over het BSA niet heropend moet worden als een groot deel van deze 650 studenten toch een positief advies weet te behalen. Daar was de rector mee eens. Hij heeft toegezegd dat als dit het geval is, er een gesprek komt over de werking en wenselijkheid van het BSA.

Tot slot hebben ook wij ons druk bezig gehouden met de voorbereidingen van de campagneweek. We hebben een heleboel campagne video’s en foto’s geschoten. De inzet van de gehele AKKUraatd fractie, specifiek de campagne commissie, heeft ervoor gezorgd dat we 1933 stemmen binnen hebben gehaald. Hiermee vervullen we volgend jaar weer vier zetels binnen de USR. We zijn hier enorm trots op en blij mee, en hebben vier opvolgers klaar staan die niet kunnen wachten om volgend jaar aan de slag te gaan binnen de USR. Isabelle Kik, Zino Duckers, Roel Veenstra en Luanne Dussel zullen ons opvolgen. Bedankt voor jullie vertrouwen in ons. We gaan er binnenkort weer een mooi jaar van maken!