USR-update #7: Laatste cyclus en overdracht!

Gister vond de laatste afsluitende gezamenlijk vergadering van dit collegejaar plaats, vanmorgen hebben we onze laatste interne vergadering met de vier USR-leden gehad en morgen is onze laatste vergadering met de gehele USR. Na deze week zit het er voor ons dus echt op. Maar na deze hele drukke cyclus is de zomervakantie een echte beloning.

De laatste cyclus staat bekend om de grote hoeveelheid stukken die nog voor de zomervakantie worden besproken en zo was dat ook dit jaar het geval. Zo werd het jaarverslag, de beleidsbrief 2022 en de hoofdlijnen van de begroting besproken. Dit is gebruikelijk om aan het einde van het collegejaar te bespreken. Daarnaast kwamen er nog heel veel andere interessante onderwerpen aan bod, waaronder de regeling toptalenten in sport en kunst, de bekostiging van premasters, de meerjaren investering prognose (MIP) en de reorganisatie van de schoonmaak. We hebben verschillende vragen gesteld en de discussie met het College van Bestuur aan gegaan.

Ook hebben onze opvolgers de vergadering bijgewoond als afsluiting van hun inwerking. Drie dagen lang hebben wij onze opvolgers alle informatiegegeven die ze nodig hebben om volgend jaar goed het jaar te kunnen beginnen. We hebben de structuur van de medezeggenschap uitgelegd en laten zien hoe een gemiddelde week van een USR-lid eruitziet. Vervolgens zijn we inhoudelijk verder gegaan met speeddates over onderwerpen die belangrijk zijn in de USR en waar ze volgend jaar waarschijnlijk mee aan de slag zullen gaan. We sloten de inwerking af met een simulatie waarbij we een gehele cyclus hebben proberen na te doen in een halve dag (!!!). Wij zijn ervan overtuigd dat ze het ontzettend goed gaan doen en hebben er alle vertrouwen in dat Isabelle, Zino, Roel en Luanne volgend jaar er alles aan gaan doen om namens AKKUraatd alle studenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Wij wensen ze heel veel succes!

Nu het jaar voor ons voorbij is, is het ook tijd om terug te kijken op een heel leerzaam, interessant en soms ook zwaar jaar. Wij hebben, zo goed als, alles online gedaan wat een enorme uitdaging was. Toch denken we dat we heel trots kunnen zijn op alles wat we dit jaar hebben bereikt. We hebben onder andere voor gezorgd dat de cursus Academic Writing universiteit breed toegankelijk wordt, dat er een klankbordgroep Duurzaamheid is opgezet, dat het BSA is verlaagd voor alle studenten dit jaar en dat er vanaf 1 september geen Proctorio meer mag worden gebruikt bij tentamens. Het was een hele eer om dit jaar namens AKKUraatd studenten te mogen vertegenwoordigen in de USR. Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne vakantie!