Verkiezingsprogramma 2022

[Click here for the English version of our election programme!]

Vanaf 30 mei tot en met 2 juni bepaal jij wie jou mag vertegenwoordigen in de Universitaire Studentenraad. Om je daarbij te helpen, hebben we ook dit jaar een nieuw verkiezingsprogramma geschreven. Over elk punt is uitvoerig nagedacht door iedereen die bij AKKUraatd betrokken is. De nieuwe lijst met kandidaten creëert het vp, waarna het fine-tunen gebeurt door oud-AKKUraatd’ers en leden van de Studentenvakbond AKKU, met allerlei verschillende studies en achtergronden. Op deze manier hebben we een verkiezingsprogramma neergezet waar we de belangrijkste verbeterpunten op de universiteit in hebben samengevat. Niet te lang, niet te kort. Voorbereid op alles wat tijdens een jaar in de USR voorbij kan komen. 

Download het verkiezingsprogramma hier als pdf, blader deze hieronder door, of bekijk het programma per punt!

 

Het klimaatvraagstuk is een van de grootste uitdagingen die we voor ons hebben. Het onderwijs is er om toekomstige generaties op te leiden voor een relevante rol in de samenleving waarin duurzaamheid een sleutelpositie inneemt. AKKUraatd vindt dat de Radboud Universiteit voorop moet lopen op het gebied van duurzaamheid en pleit ervoor dat duurzaamheid geïntegreerd wordt in de kern van de universiteit: het onderwijs en onderzoek. Voortbouwend op de kennis die al aanwezig is op de universiteit, wil AKKUraatd een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de universiteit. Daarnaast willen wij de positie van de universiteit als platform voor innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid versterken.

 • Studenthovenier

  De Radboud Universiteit beschikt over een groene campus, maar in onze gebouwen kan het vaak nog een stuk groener. Veel gebouwen hebben dan ook geen planten, of de planten die er staan zijn nep. Met de komst van Maria Montessori zien we hoe mooi een gebouw kan zijn waarin groen en planten goed benut worden en tot hun recht komen. Dit zorgt voor bewezen positieve effecten op het brein voor onder andere de gemoedstoestand, wat goed is voor de hardwerkende studenten en personeel.
  AKKUraatd zou graag meer planten willen in de universiteitsgebouwen en wil de functie van studenthovenier in het leven roepen. Een studenthovenier zal verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de planten in de gebouwen. Daarnaast kunnen deze studenten ook meedenken over de inrichting van de planten op de universiteit. Door deze nieuwe functie kunnen de huidige nepplanten in de gebouwen vervangen worden door echte planten. Naast de groene voordelen is dit ook een leuk bijbaan voor studenten.

 • Een groene campus

  AKKUraatd wil een autoluwe en groene campus, een campus waar studenten zich graag in de buitenomgeving bevinden, zowel tijdens hun pauzes als tijdens de studie of werk. Om dit doel te bereiken heeft AKKUraatd net als voorgaande jaren drie punten geformuleerd over dit thema:
  1) Een goed bereikbare, autoluwe campus
  AKKUraatd pleit al jaren voor een autoluwe campus; niet alleen om het fietsen en lopen over en rondom de campus te stimuleren, maar ook voor de veilige sfeer en de rust die een autoluwe campus met zich mee brengt. In het Campusplan zijn mede door AKKUraatd de plannen om de Erasmuslaan en de Heyendaalseweg autoluw te maken opgenomen. Hier pakt AKKUraatd graag op door, aangezien het plan nu nog uitgevoerd moet worden. Er moet rekening gehouden worden met de bereikbaarheid van de campus. Vandaar dat AKKUraatd er alles aan zal doen om op de autoluwe campus nog steeds een goede OV-verbinding met de campus te faciliteren.

  2) Meer groen op de campus
  Een groene campus zorgt voor inspiratie en motiveert mensen om naar de campus te komen. Meer ruimte voor groen op de campus is ook hard nodig in verband met de biodiversiteit die in Nederland achteruit gaat. AKKUraatd vindt dat de universiteit het op zich moeten nemen om deze achteruitgang om te buigen naar meer biodiversiteit, te beginnen op de campus. AKKUraatd wil dit doen door plekken zoals de ruimte rondom het Linnaeusgebouw open te breken en op te vullen met groen. Daarnaast wil AKKUraatd een Erasmuspark ontwikkelen dat zal bijdragen aan een groene omgeving die centraal op de campus staat. Als laatste streeft AKKUraatd ernaar dat er begroeiing op gebouwen geplant wordt.

  3) Ontspannen in de buitenlucht
  Ondanks de genoemde verbeterpunten er nu al veel mooie groene plekken op onze campus. Deze plekken zijn echter vaak moeilijker te vinden. Deze plekken zijn echter vaak moeilijker te vinden. De universiteit moet studenten en medewerkers stimuleren om vaker buiten te werken en deze plekken beter vindbaar maken. Studenten en medewerkers kunnen zo op een gezonde manier ontspannen binnen maar ook buiten de werktijden. Het actief aanbieden kan bijvoorbeeld door middel van het actief promoten van de inmiddels gerealiseerde campus-wandelroutes.

 • Duurzaam eten

  Vlees- en zuivelproductie heeft een grote impact op het milieu. AKKUraatd vindt dat de universiteit een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid. Zodoende zou het aanbod van dierlijke producten op de gehele campus moeten afnemen en vervangen moeten worden door duurzame en plantaardige opties. AKKUraatd wil dat plantaardige opties goedkoper worden aangeboden dan de dierlijke alternatieven om zo de aankoop van duurzame maaltijden te stimuleren.

 • Minder verpakkingsmateriaal en voedselverspilling

  AKKUraatd heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en ziet op dat vlak onder andere verbetering in de kantinefaciliteiten van de universiteit. Het valt op dat veel etenswaren (extra) worden verpakt in wegwerpverpakkingen. Vanwege de pandemie werd het verplicht om etenswaren te verpakken, maar nu de landelijke coronamaatregelen zijn afgeschaft moeten we zo snel mogelijk terug naar minder niet-duurzame verpakkingsmaterialen. Het minder gebruiken van wegwerpmateriaal is daarbij essentieel. Ook is het belangrijk dat verspilling van voedsel tot het minimum wordt beperkt. Aan het eind van de dag wordt een hoop etenswaren onnodig weggegooid. Hiervoor zijn een aantal oplossingen mogelijk, zoals het gebruik van de app ‘Too Good to Go’ waarbij de Refter reeds is aangesloten, of het aan het eind van de dag aanbieden van eten voor een gereduceerde prijs. Dan komt het naast het milieu ook de studenten ten goede.
  Ook moeten duurzaamheidsprojecten, zoals de Billie Cup, over de gehele campus worden ingevoerd en gestimuleerd. De Billie Cup is een beker van duurzaam materiaal die op de campus afgehaald kan worden en daar ook weer schoongemaakt. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar wat de mogelijkheden zijn om op een duurzame manier bepaalde producten te kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld op de medische faculteit.

Goed onderwijs heeft bij AKKUraatd prioriteit. Wij vinden dat studenten optimaal en uitdagend onderwijs verdienen. AKKUraatd hecht waarde aan de mogelijkheden die de universiteit biedt op het gebied van verbreding en verdieping en wil dat de universiteit dit biedt aan alle studenten. Wij staan voor verbeterde studiefaciliteiten, een goede digitale leeromgeving én kwalitatief hoogstaand onderwijs. Daarom pleiten wij voor maatwerk en een persoonlijke behandeling voor iedere student.

 • Van Bindend naar Persoonlijk Studieadvies

  Net als voorgaande jaren vindt AKKUraatd het belangrijk om te blijven pleiten voor een persoonlijk studieadvies. Momenteel werkt de Radboud Universiteit met een BSA (Bindend Studieadvies). Dit is een norm waarbij je in het eerste jaar een bepaald aantal studiepunten moet behalen. Haal je deze punten niet, dan moet je stoppen met de opleiding. Deze norm is ingesteld om te zorgen dat studenten niet op een opleiding blijven die eigenlijk niet bij hen past. Volgens AKKUraatd werkt het BSA niet voor het behalen van dit doel. In de praktijk zien we ten eerste dat het BSA veel stress oplevert bij studenten. Daarnaast staat het niet behalen van het BSA absoluut niet gelijk aan het feit dat je op een verkeerde opleiding zit. Het BSA is een momentopname die niet voldoende rekening houdt met externe factoren. AKKUraatd wil daarom een PSA (Persoonlijk Studieadvies). Een PSA zal de tijds- en prestatiedruk van het studeren verminderen. Hierdoor kan iedere student zich richten op het studeren aan een opleiding die bij deze persoon past. Een PSA maakt het voor iedereen mogelijk om op diens eigen tempo te studeren. Hierdoor komen niet de studiepunten, maar de studenten centraal te staan. Concreet ziet AKKUraatd het volgende voor zich:
  1) Persoonlijke begeleiding
  Door het jaar heen worden actieve gesprekken gevoerd met de student om te kijken of de studie bij hen past. Bij deze gesprekken wordt niet alleen gekeken naar de cijfers maar ook naar de intrinsieke motivatie van de student en wordt er rekening gehouden met eventuele persoonlijke omstandigheden.
  2) Checkpoint halverwege het jaar
  AKKUraatd wil controlemoment instellen halverwege het studiejaar waar studenten die minder dan 24 ECT hebben op gesprek komen. Op basis van dit gesprek kan er vervolgens een persoonlijk begeleidingsplan worden opgesteld. Hierin moet rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden en vooral geluisterd worden naar de student zelf.

 • Content warnings

  Tijdens het studeren aan de universiteit is het soms nodig om onderwerpen te bespreken die voor studenten als schokkend kunnen worden ervaren (denk bijvoorbeeld aan teksten en afbeeldingen van (dieren)mishandeling, seksueel misbruik of geweld). Het zou voor kunnen komen dat het bespreken van deze onderwerpen, dan wel het tonen van beelden, traumatische herinneringen oproept bij een student. AKKUraatd vindt het belangrijk dat de universiteit een veilige omgeving biedt aan haar studenten. Daarom vindt AKKUraatd dat de universiteit passende waarschuwingen moet geven voorafgaand aan het tonen van beelden, behandelen van onderwerpen of literatuur met gevoelige inhoud die bij de student vervelende gevoelens kunnen oproepen. De universiteit moet er zorg voor dragen dat studenten hun colleges met een veilig gevoel kunnen bezoeken en met een goed gevoel verlaten. Dit kan bewerkstelligd worden door de student zowel vooraf als achteraf informatie te geven over waar zij terecht kunnen met vragen of waar zij hulp kunnen zoeken, bijvoorbeeld door het opnemen van deze informatie in de studiegids of op de Brightspacepagina van het desbetreffende vak.

 • Hybride onderwijs

  Door de pandemie is het aanbod van online onderwijs geïntensiveerd. Weblectures zijn een uitstekende aanvulling gebleken op het fysieke aanbod. AKKUraatd vindt dat een positieve ontwikkeling. Studenten hebben zelf de regie over hun studie. Zij moeten dus de optie hebben om onderwijs fysiek of online te volgen. Op veel faculteiten zijn weblectures al een standaard online aanvulling die het mogelijk maakt om te studeren op een flexibele manier, maar nog lang niet alle studies gebruiken deze technologie.
  AKKUraatd pleit voor zoveel mogelijk studiemogelijkheden voor elke student. Daarnaast wil AKKUraatd bijdragen aan een levendige, geïntegreerde campus en sociale leeromgeving waar studenten en docenten op een goede wijze met elkaar kunnen samenwerken. Fysiek onderwijs is hier een belangrijk onderdeel van. Daarentegen is AKKUraatd zich bewust van meerdere factoren waardoor studenten niet altijd het fysieke onderwijs kunnen bijwonen. Het grootschalige kamertekort, de grote afstanden die studenten moeten afleggen en de na de pandemie verhoogde drempel om naar de campus te komen zijn hierin de voornaamste struikelblokken. Passend, hybride onderwijs is daarom het ideale pad om te bewandelen.

 • Flexibel studeren en flex-studying

  Een actief studentenleven wordt door de universiteit aangemoedigd en draagt bij aan het welzijn van de studenten. De universiteit biedt om die reden flexibel studeren aan. Flexibel studeren kan worden aangevraagd door studenten die extra verplichtingen hebben naast hun studie, bijvoorbeeld een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie, maar ook zorgtaken, topsport, of wanneer de student een functiebeperking heeft. Flexibel studeren biedt veel mogelijkheden voor deze studenten. Zo krijgen zij voorrang op werkgroepinschrijvingen, weblectures en rekkelijkheid met betrekking tot deadlines en de aanwezigheidsplicht. AKKUraatd vindt flexibel studeren een goed concept, dat helaas slechts beperkt toegankelijk is.
  Het aanvragen van flexibel studeren wordt niet als een ideale procedure ervaren. Het is een langdradig proces, waarin studenten soms van het kastje naar de muur worden gestuurd. De aanvraagprocedures verschillen per faculteit en deze verschillen zijn groot. Flexibel studeren bestaat voor studenten die een al een zware last op hun schouders hebben en het mag ze daarom niet moeilijker worden gemaakt om in aanmerking te komen voor deze vorm van studeren. AKKUraatd pleit daarom voor een universiteitsbrede, versoepelde aanvraagprocedure.
  Bovendien is AKKUraatd een groot voorstander van ‘flex-studying’. Dit houdt in dat studenten betalen per studiepunt, waardoor een actief studentenleven wordt toegejuicht. Op andere universiteiten is deze vorm van studeren al een bestaande mogelijkheid en komt het de behoeften van deze groep studenten tegemoet. Daarom pleit AKKUraatd voor deze uitermate geschikte vorm van studeren. Het zou voor eenieder mogelijk moeten zijn om te studeren op hun eigen manier.

 • Privacy in het onderwijs

  Niet alleen medewerkers maar ook studenten komen steeds meer in aanraking met persoonsgegevens. Dit omvat niet alleen gegevens van medestudenten maar ook van externen zoals respondenten van onderzoeksverslagen. Studenten worden in veel gevallen slechts minimaal ondersteund bij het veilig omgaan met deze persoonsgegevens, ondanks dat dit een zeer belangrijke academische en professionele vaardigheid is. AKKUraatd wil daarom dat er meer aandacht komt voor de omgang met persoonsgegevens in het onderwijs, zoals uitleg van basale privacywetgeving en het principe van “Privacy by Design” (vooraf rekening houden met privacyrisico’s, niet achteraf).

 • Stimuleren en faciliteren interdisciplinair onderwijs

  AKKUraatd is van mening dat opleidingen elkaar veel te bieden hebben. Omdat er echter nog veel belemmeringen zijn om vakken van een andere opleiding te volgen en dit nog niet genoeg gestimuleerd wordt, stelt AKKUraatd de volgende punten voor:
  1) Universiteitsbrede cursussen en centrale informatie
  Door studenten de optie te geven om met medestudenten van verschillende faculteiten samen te werken, kunnen zij hun kennis verbreden en zich tegelijkertijd voorbereiden op het interdisciplinaire werkveld na de studie. Om te weten welke mogelijkheden studenten hebben om dat te bereiken, moeten zij actief gewezen worden op welke vakken zij buiten hun eigen curriculum kunnen volgen. Om hiervan een duidelijk overzicht te hebben, moeten deze vakken en minoren eenvoudig te raadplegen zijn in een centraal cursus- en minorenaanbod op de website (en/of Osiris).
  2) Oplossing voor dubbeltentamens
  Bij vakken uit verschillende studies en faculteiten die regelmatig samen gevolgd worden, mogen tentamens niet overlappen. Hierdoor worden studenten er niet van weerhouden om extra vakken te volgen. Mochten er toch dubbeltentamens zijn, dient de RU hiervoor een oplossing te bieden naar voorbeeld van de Faculteit der Managementwetenschappen. Zo kunnen studenten nog steeds hun vakkenpakket naar eigen inzicht samenstellen.

 • Capaciteit op de campus

  Verschillende studies en cursussen kampen met een tekort aan voldoende onderwijsruimte. Faculteitsbrede cursussen zijn hiervan een voorbeeld. Steeds vaker passen de alsmaar grotere aantallen studenten niet in de collegezalen en wordt een deel van hen gevraagd te vertrekken. De Radboud Universiteit moet zich daarom meer bewust zijn van haar beperkte ruimte en haar groeiende aantal studenten. Er moet efficiënter worden omgegaan met de capaciteit.
  AKKUraatd pleit daarom voor een efficiënter gebruik van de capaciteit op de campus en pleit voor uitbreiding van de bestaande capaciteit. De universiteit moet daarom uitzoeken op welke manier de capaciteit beter kan worden benut en worden uitgebreid.
  Bij het efficiënter gebruiken van de capaciteit moet de mogelijkheid tot de studiefaciliteiten behouden blijven. Aangezien de universiteit over wil gaan naar het “Bring Your Own Device” concept, worden de bestaande computerzalen afgebroken. Dit leidt niet alleen tot het bemoeilijken van toegang tot goedwerkende software, maar ook het aanschaffen van een dure laptop. AKKUraatd vindt dat de juiste studiefaciliteiten aangeboden moeten blijven en pleit daarnaast voor het efficiënt gebruiken van de ruimte op de campus en het beter benutten van het laptop-uitleensysteem. Ook door betere beschikbaarheid van software via licenties, kan flexibel thuiswerken mogelijk blijven. Hierdoor kunnen studenten buiten de volle bibliotheken blijven studeren, wat leidt tot een mindere drukte op de studiewerkplekken.

Voor de organisatie van goed onderwijs is sterke medezeggenschap van cruciaal belang. Juist op universiteiten waar studenten en docenten samen tot verbetering komen, is goed overleg noodzakelijk. AKKUraatd zet zich daarom in voor structurele verbetering van het medezeggenschapsklimaat. Daarbij richten wij ons op opleidingsspecifieke, facultaire én universitaire medezeggenschap.

 • Naleving WHW

  De Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) beschrijft aan welke regels de universiteit zich op het gebied van onderwijs moet houden. Omdat de Radboud Universiteit ondanks het verloren predicaat ‘katholiek’ nog steeds een bijzondere universiteit is, mag onze universiteit soms uitzonderingen maken op deze wet. Het College van Bestuur heeft inmiddels de intentie uitgesproken om de WHW volledig te gaan naleven, wat zowel positieve als negatieve gevolgen voor de medezeggenschap zal hebben. AKKUraatd is van mening dat een aantal punten hierbij extra aandacht verdient.
  1) Positie koepelverenigingen
  Op dit moment hebben zowel de studentenpartijen als een aantal koepelverenigingen zetels in de USR. Als de Radboud Universiteit de WHW volledig gaat volgen, is de kans aanwezig dat de koepelzetels komen te vervallen, aangezien deze niet in de landelijke wetgeving zijn opgenomen. AKKUraatd vindt het belangrijk dat de stem van de (leden van de) koepelverenigingen ook bij het vervallen van de USR zetels gehoord blijft bij voor hen relevante onderwerpen. Daarom pleit AKKUraatd voor goede contacten tussen de koepels, USR leden, het CvB en beleidsmedewerkers. Het is belangrijk dat hier al voor het volledig volgen van de WHW over nagedacht wordt om een voor iedereen werkbare situatie te creëren. Zo houden de koepelverenigingen nog steeds invloed op beleid dat hen raakt, maar zijn zij tegelijkertijd minder tijd kwijt aan voor hen minder relevante onderwerpen.
  2) 50/50 stemverhouding in Facultaire Gemeenschappelijke Vergaderingen (FGV’s)
  Momenteel heeft de Radboud Universiteit als enige universiteit in Nederland in de facultaire medezeggenschap een stemverhouding van 60% voor de medewerkers en 40% voor de studenten. Wettelijk is deze stemverdeling echter 50% voor de medewerkers en 50% voor de studenten. Deze regel komt oorspronkelijk uit de tijd dat medewerkers meer bij het geloof betrokken waren dan studenten en daardoor meer instemming kregen. AKKUraatd vindt deze regel achterhaald, zeker nu het predicaat katholiek is komen te vervallen, en pleit er daarom voor om de stemverhouding gelijk te trekken naar het landelijke niveau: 50/50.
  3) Bekostiging studiemiddelen
  Het is wettelijk vastgelegd (artikel 7.50 lid 1 WHW) dat er geen extra kosten gerekend mogen worden voor verplicht studiemateriaal. Toch zien we helaas dat bij veel studies extra kosten gerekend worden voor studiematerialen, bijvoorbeeld voor microscopen. AKKUraatd wil dat het artikel in de wet nageleefd wordt en dat studenten niet langer met extra kosten worden opgezadeld.

 • Sterke en toegankelijke medezeggenschap

  Momenteel moeten de (nieuwe) leden van vrijwel alle medezeggenschapsraden zonder begeleiding hun weg weten te vinden in de regels en administratie van de universiteit. Dit kost vaak veel tijd en ondermijnt de effectiviteit van de (decentrale) medezeggenschap. Om hen hierbij te helpen, wil AKKUraatd een medezeggenschapssecretariaat oprichten dat gespecialiseerd is in het bieden van hulp aan decentrale medezeggenschap. Hier kunnen leden van alle verschillende raden terecht met inhoudelijke en/of procedurele vragen.
  Daarnaast dienen de jaarlijkse inwerkmomenten onder de loep te worden genomen, met als doel deze volledig en up-to-date te maken aan de huidige tijd en deze beter aan te laten sluiten bij de rechten en plichten van de medezeggenschapsorganen. Ook moet daarbij meer aandacht komen aan de praktische kant van medezeggenschap: hoe gaat een medezeggenschapsorgaan precies aan de slag? De inwerking dient bovendien jaarlijks goed geëvalueerd worden, opdat deze in de toekomst steeds verbetert.
  Bovendien pleit AKKUraatd voor een centraal platform vanuit de universiteit waarop alle documenten die nodig zijn voor het functioneren in de medezeggenschap makkelijk vindbaar zijn.
  Tenslotte wil AKKUraatd dat FSR’en en OLC’s toegankelijk zijn voor zowel Nederlandstalige als ook niet-Nederlandstalige studenten. Het huidige taalbeleid dat is vastgesteld door het college van bestuur moet daarvoor worden aangepast. Het gebruiken van de Nederlandse taal als voertaal maakt de toetreding tot een van de medezeggenschapsorganen minder toegankelijk voor niet-Nederlandstalige studenten.


Het studentenleven draait om meer dan alleen studeren. De universiteit is een omgeving waar je je op verschillende vlakken kunt ontwikkelen. Om dit optimaal te kunnen doen, is de ondersteuning van studenten die zich inzetten voor de studentengemeenschap, maar ook de verbetering van faciliteiten op de universiteit van groot belang. AKKUraatd wil meer aandacht voor studenten met wie het minder goed gaat. Het welzijn van de student is namelijk ook een belangrijke voorwaarde voor een goed studentenleven. AKKUraatd pleit daarom voor het beter faciliteren van de ondersteuning en begeleiding van studenten. Hierdoor kunnen studenten niet alleen genieten van hun studententijd, maar ook nieuwe ervaringen opdoen naast hun studie.

 • Internationaal studentenleven

  Er komen steeds meer internationale studenten in Nijmegen studeren. Dit is goed voor de universiteit en zorgt voor meer diversiteit op de campus. AKKUraatd wil garanderen dat internationale studenten zich meer en makkelijker thuis voelen op de campus en in het studentenleven, maar ziet dat dit nog niet altijd even soepel verloopt. Daarom pleit AKKUraatd voor een meer algemeen bewustzijn van de internationale sfeer van de universiteit. Dat houdt onder andere in dat er een apart STIP komt voor internationale studenten. Zij ervaren vaak net andere problemen en regelingen zijn voor hen vaak ook verschillend van regelingen voor Nederlandse studenten. Zo hebben zij een eerste aanspreekpunt voor specifieke vragen. Verder doen veel verenigingen helaas nog weinig aan internationalisering op bijvoorbeeld het gebied van informatie en communicatie. Zo blijft het voor internationals soms moeilijk om echt in het Nijmeegse studentenleven te duiken. AKKUraatd wil daarom ook daarin verandering zien en wil dat de universiteit verenigingen actief stimuleert en ondersteunt bij het internationaliseringsproces.


 • Inclusie op de campus

  AKKUraatd streeft naar een campus waar iedereen geaccepteerd wordt zoals hij, zij of hen is. Een prettige en inclusieve omgeving staat garant voor een fijne sfeer en studieplek. Inclusie omvat veel dingen. Denk hierbij aan het losbreken van de binaire inrichting van de campus en het doorbreken van taboes rondom gender en seksualiteit, maar ook aan het faciliteren van voorzieningen voor studenten met mentale of lichamelijke beperkingen en het bestrijden van racisme.
  Als eerste zou AKKUraatd graag zien dat medewerkers van de Radboud Universiteit hun voornaamwoorden aangeven door ze in het medewerkersbestand op de website te plaatsen. In het algemeen wil AKKUraatd dat docenten meer geattendeerd worden op het gebruik van de juiste voornaamwoorden richting studenten. Hiermee normaliseren we het nadenken, uitspreken en vragen over voornaamwoorden en doorbreken we een stukje stigmatisering.
  Ten tweede moeten voor studenten met een mentale of lichamelijke beperking meer geschikte studieplekken worden ingericht en moet online onderwijs voor hen altijd zo veel mogelijk beschikbaar worden gesteld. Ten slotte stellen we voor om een grotere hoeveelheid genderneutrale toiletten aan te bieden. Dit kan gedaan worden met een paar kleine veranderingen aan de toiletten die er al zijn.

 • Grensoverschrijdend gedrag

  In 2020 vroegen 92 medewerkers en studenten een gesprek aan bij een vertrouwenspersoon over ongewenste omgangsvormen. Wat AKKUraatd betreft, zijn dat er 92 te veel. De Radboud Universiteit moet daarom meer inzetten op het voorkomen van deze ongewenste gedragingen. Screening van nieuwe medewerkers wordt sinds 2021 toegepast, wat een goed middel lijkt te zijn om dergelijk gedrag te voorkomen. Echter schiet het bestaande beleid en de procedure tekort, ten koste van het slachtoffer.
  Onder de huidige klachtenprocedure kunnen slachtoffers niet anoniem een klacht indienen. Dit zorgt ervoor dat slachtoffers een hogere drempel ervaren om naar voren te komen over hetgeen hen is overkomen. Daarnaast worden klachten die ingediend worden zonder naam niet behandeld. Dit maakt het voor slachtoffers moeilijk om zich uit te spreken. Slachtoffers zijn op de eerste plaats slachtoffer en dienen respectvol behandeld en gehoord te worden. AKKUraatd pleit daarom voor een klachtenprocedure waarin het slachtoffer passende hulp krijgt, naar eigen behoeven en op hun tempo. Het gebeurt nog te vaak dat slachtoffers van het kastje naar de muur worden gestuurd in het gehele proces.
  Slachtoffers dienen passende, professionele hulp geboden te krijgen wanneer zij hierom vragen. De Radboud Universiteit moet daarin kunnen voorzien. Ook wil AKKUraatd het taboe rondom grensoverschrijdend gedrag doorbreken. Zichtbaarheid is daar een belangrijk onderdeel van. Door middel van een campagne tegen dit gedrag zullen slachtoffers makkelijker hun ervaringen kunnen delen en kan de problematiek drastisch worden verminderd.

 • Universiteitsontbijt

  Gedurende de corona-pandemie hebben de kantinefaciliteiten anders gedraaid dan normaal. Er werden aangepaste openingstijden gehanteerd en het aanbod was beperkter dan voorheen. Nu de landelijke coronamaatregelen definitief zijn afgeschaft, kunnen we langzaamaan weer terug naar het oude normaal. Daarom pleit AKKUraatd voor een verruiming van de openingstijden en uitbreiding van het huidige assortiment.
  Een verruiming van de openingstijden zorgt voor een levendige sfeer op de campus waar studenten zowel ‘s ochtends als ‘s avonds terecht kunnen voor gezonde maaltijden. De kantines zijn natuurlijk een goede plek om met medestudenten samen te komen. Niet alleen als pauze tijdens het studeren, maar ook om ‘s ochtends lekker te ontbijten als goede start van de dag. Dat is niet alleen gezellig, maar ook praktisch: hoe vaak hebben studenten wel even geen eten in huis? Daarom pleit AKKUraatd voor een HEMA-ontbijt op de universiteit: een gevarieerd ontbijt voor een vriendelijke prijs.

 • (Betaalbare) huisvesting

  Op het moment zijn er te weinig kamers voor studenten in Nijmegen. Hierdoor is het voor veel studenten moeilijk om een kamer te vinden, of betalen zij een te hoge huur. Daarnaast is de universiteit actief meer studenten aan het werven en heeft dus een grote rol in het sturen op het aantal studenten. De universiteit doet te weinig om te zorgen voor genoeg betaalbare huisvesting voor het aantal studenten dat zij aan wil trekken. AKKUraatd vindt dat de universiteit meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de huisvesting van de studenten die zij werft. Dit kunnen zij doen in hun gesprekken met de gemeente en met de SSH&.
  AKKUraatd vindt bijvoorbeeld dat er werk moet worden gemaakt van het bijbouwen van betaalbare studentenhuisvesting op de campus. Ideale plekken zijn onderwijsgebouwen die in de toekomst moeten worden gesloopt of gerenoveerd, zoals de Erasmustoren. Op deze manier kan de universiteit bijdragen aan het oplossen van het kamertekort.
  Ten slotte krijgen nieuwe studenten vanuit de universiteit al veel informatie over hoe zij een kamer kunnen vinden, maar horen zij weinig over de rechten die zij hebben als huurder. Hierdoor moeten studenten vaak meer betalen dan wettelijk is toegestaan, of komen ze in conflict met hun huisbaas. AKKUraatd vindt dat studenten ondersteund moeten worden bij hun rechten als huurder, zodat studenten sterker staan als een huisbaas zich niet aan de regels houdt.

 • Welzijnsondersteuning voor iedereen

  Door de coronacrisis is het welzijn van studenten meer onder druk komen te staan. Veel studenten geven aan zich eenzaam, gestrest en niet verbonden met elkaar en de universiteit te voelen. AKKUraatd vindt het belangrijk dat iedere student de begeleiding krijgt die diegene nodig heeft. Voor studenten moet duidelijk zijn waar ze terecht kunnen met bepaalde problemen. Het is niet onder alle studenten bekend dat er bijvoorbeeld studentenpsychologen zijn. Dit komt mede doordat informatie lastig te vinden is. Het praten over mentale gezondheid is een taboe dat, ook vanuit de universiteit, moet worden doorbroken. Daarom pleit AKKUraatd voor het vergroten van de zichtbaarheid van mentale hulp. Daarnaast is AKKUraatd van mening dat de stap naar begeleiding zo toegankelijk als mogelijk gemaakt moet worden. AKKUraatd pleit daarom voor een viertal verbeteringen:
  1) Preventie
  AKKUraatd pleit voor een platform waar duidelijk te vinden is waar je voor externe hulp terecht kunt (studieadviseur, studentenpsychologen etc.) Hier kunnen ook enkele tips over bijvoorbeeld leefstijl worden geplaatst, met daarin workout-filmpjes, mindfulness en gezonde recepten. Op deze manier worden laagdrempelig handvatten aangereikt om het eigen welzijn te vergroten en weten de studenten waar ze met hun problemen terecht kunnen.
  2) Mogelijkheid tot mentorbegeleiding voor alle studenten
  AKKUraatd wil dat studenten naar een persoon kunnen stappen die hen kan ondersteunen bij hun studie, hun studentenleven en andere (onderwijs gerelateerde) zaken. Momenteel zijn zulke mentoren bij de meeste studies alleen in het eerste studiejaar beschikbaar. AKKUraatd is van mening dat mentoren niet alleen in het eerste jaar van de studie beschikbaar moeten zijn voor studenten, maar ook in latere studiefases. Daarom pleit AKKUraatd voor het verder invoeren van mentoren die (financieel) ondersteund, voorbereid en opgeleid worden, zodat zij zich tijdens de gehele studie om studenten kunnen blijven bekommeren.
  Studenten kunnen vanaf het tweede studiejaar een dergelijke mentor toegewezen krijgen. Zij kunnen zelf aangeven of zij hier behoefte aan hebben. AKKUraatd vindt het van belang dat de universiteit een actieve houding aanneemt in het promoten van de mogelijkheid tot deze begeleiding. Gezien het eventuele tekort aan studentmentoren, stelt AKKUraatd voor om nieuwe studentmedewerkers aan te nemen als studentmentor.
  3) Betere bereikbaarheid studentenpsychologen
  AKKUraatd is van mening dat de studentenpsycholoog toegankelijk en bereikbaar moet zijn voor alle studenten. Een aantal zaken verhoogt momenteel echter de drempel om naar de studentenpsycholoog toe te stappen. Op dit moment bedraagt de wachttijd voor een afspraak vier à vijf weken, wat volgens AKKUraatd veel te lang is en flink verkort moet worden. Daarnaast is AKKUraatd van mening dat het eerste gesprek gratis aangeboden moet worden. Zo wordt de drempel om de eerste stap naar mentaal welzijn te zetten een stuk lager. Hierdoor hebben alle studenten de kans om de hulp te krijgen die ze verdienen.
  4) Bereikbare begeleiding
  Het benaderen van professionele begeleiding is vaak een grote stap. Om deze stap te verkleinen pleit AKKUraatd voor het aanstellen van een tussenpersoon waar studenten direct contact mee kunnen opnemen als zij ergens tegenaan lopen. Deze persoon kan de studenten dan in de goede richting wijzen. Ook het ontwikkelen van een ‘roadmap’ met daarop alle opties tot mentale hulp kan daarbij helpen. Voor studenten met een functiebeperking, mantelzorgers, zwangere studenten en anderen die behoefte hebben aan meer begeleiding moet een duidelijk overzicht komen van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden de universiteit aanbiedt. Hierbij kan gedacht worden aan een gebruiksvriendelijkere website. Bovendien vindt AKKUraatd het belangrijk dat deze bereikbaarheid ook goed is voor internationale studenten. Ook voor hen moet er namens de universiteit passende hulp geboden worden, indien nodig.

 • Promotie zelfontplooiing al in het eerste jaar

  Voor veel studenten is de informatievoorziening over mogelijkheden voor zelfontwikkeling naast de studie niet duidelijk genoeg. Juist door twee jaar weinig op de campus te zijn geweest en via informele contacten weinig informatie te hebben ontvangen, weten veel studenten niet dat zij op de universiteit alle ruimte hebben om hun eigen studieplanning vorm te geven en nevenactiviteiten naast hun studie te ondernemen. Deze nevenactiviteiten zijn erg belangrijk voor de zelfontwikkeling van studenten en daarom vindt AKKUraatd dat de universiteit een taak heeft in het stimuleren van studenten om in dit soort activiteiten te participeren.
  AKKUraatd is van mening dat studenten aan het begin van hun studie al informatie moeten ontvangen over de mogelijkheden tot zelfontplooiing naast hun studie. Dit kan onder andere gaan over deelname aan de medezeggenschap, vrijwilligerswerk, het bestuur van een studie-, sport- of studentenvereniging, de Honours Academy en nog vele andere mogelijkheden. De informatie zou bijvoorbeeld via een digitale brief van de rector van de Radboud Universiteit kunnen worden verspreid, of tijdens een extra informatiemiddag tijdens de introductieweek of gedurende het jaar. Belangrijk hierbij is dat studenten worden doorverwezen naar de juiste informatiepagina’s op de website van de Radboud Universiteit en de studieadviseur. Op deze manier krijgen alle studenten van de Radboud Universiteit de kans om zich vanaf het eerste jaar al naast hun studie verder te ontwikkelen.

 • Een passende compensatie

  Waar studenten besluiten om zich in te zetten voor de universiteit en haar studenten, dient ook een passende compensatie geboden te worden. AKKUraatd vindt dat de vergoeding die actieve studenten krijgen voor een bestuurs- of medezeggenschapsjaar te laag is. Deze ervaringen zijn niet alleen erg leerzaam en waardevol, maar ze boosten ook de ontwikkeling van studenten en zijn voor de universiteit essentieel voor de sociale binding van studenten. Aan de andere kant nemen ze veel tijd in beslag en zorgen vaak voor studievertraging wat erg nadelig kan uitpakken – vooral binnen het leenstelsel. Volgens AKKUraatd moet daarom een actief jaar beter gecompenseerd worden.
  AKKUraatd wil niet alleen dat de compensatie verhoogd wordt, maar ook dat deze op een andere manier wordt uitgekeerd. Binnen het huidige systeem krijgen studenten hun compensatie voor hun actieve jaar richting het einde van hun actieve jaar. Dit leidt ertoe dat studenten vaak alsnog een bijbaan nodig hebben om dit jaar volledig te kunnen bekostigen. AKKUraatd wil dat de actieve student zelf kan bepalen of de vergoeding maandelijks, per kwartaal of jaarlijks wordt verstrekt. Hiermee bereiken we dat studenten zich beter kunnen focussen op dat waarvoor zij hebben gekozen en blijft hun inzet voor de universiteit en haar verenigingen van hoge kwaliteit.