Verslag van de 112e UGV

Stipt om 13.30 uur begon alweer de 112e Gezamenlijke Vergadering (GV) van de Radboud Universiteit (RU). In deze vergadering, waarin de Ondernemingsraad (OR), de Universitaire Studentenraad (USR) en het College van Bestuur ( CvB) samen overleggen over lopende zaken, stond een aantal interessante onderwerpen op de agenda. Ondanks dat verliep de vergadering vlot en waren na anderhalf uur alle punten behandeld.

Uitkomsten Nationale Studenten Enquête 2016

Uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2016 blijkt dat studenten over het algemeen tevreden zijn met de Radboud Universiteit. Wel zouden zij verbetering willen zien in loopbaanoriëntatie en de verdeling van studielast. 

Over de uitslag van de Keuzegids Universiteiten 2016 en Elsevier Beste Studies 2016, wilde Han van Krieken aanhalen dat hoewel het een mooi resultaat is dat de Radboud Universiteit voor de zesde keer de beste brede universiteit van Nederland is geworden, de voorsprong op de andere universiteiten is geslonken. Daarbij voegt hij toe dat het aantal goed beoordeelde opleidingen is afgenomen en dat ook de hoeveelheid opleidingen die minder goed zijn beoordeeld is toegenomen. Aan beide kanten leveren we als RU dus iets in en dit is zeker een aandachtspunt voor het komende jaar.  

Instellingscollegegelden 2017-2018

Vanuit de USR wordt de vraag gesteld of het de bedoeling is van het CvB om meer buitenlandse studenten binnen te halen die daadwerkelijk dit instellingsgeld betalen. Han van Krieken reageert hierop dat geld absoluut niet het argument is, maar dat het CvB streeft naar een internationaal karakter van de RU. Hij benadrukt dat dit dus een kwaliteitsargument is.

Onze eigen Isa Corbeek vroeg zich in de rondvraag af of de hoogte van het instellingscollegegeld de reden is dat zo weinig studenten dit betalen en of hiermee niet de toegankelijkheid van het onderwijs in geding komt. Er wordt door het CvB gesteld dat de RU al het laagste instellingscollegegeld heeft van heel Nederland en dit bedrag in vergelijking met collegegelden in Europa relatief laag is. Ter informatie: een totaal aantal van 64 studenten van buiten Europa betaalde afgelopen collegejaar € 10.137,- collegegeld. Het CvB verklaart dit kleine aantal studenten vooral door de late marketing van de RU in landen buiten Europa.

Update Meerjarig Investeringsplan (MIP) 2016

Wat betreft de uitbreiding van het Huygensgebouw wordt duidelijk dat het plan nu is om de noordzijde uit te breiden. Omdat het aantal studenten is toegenomen zijn er meer laboratoria nodig en deze zullen worden aangebouwd.

De USR uit haar zorgen over de duurzaamheidaspecten in de verbouwing van het studiecentrum van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Bij de bouwplannen komen deze aspecten amper naar voren. Het CvB reageert hierop dat duurzaamheid, net als bij de Radboud Universiteit zelf,  hoog in het vaandel staat bij het Radboudumc. Er is goed vertrouwen dat het Radboudumc deze aspecten in overweging neemt.

In de rondvraag uit de heer Knippenberg, lid van de OR, zijn zorgen over de geluidsoverlast die gepaard zal gaan met de verbouwing van TvA1 tot aan TvA6. Deze verbouwingen zullen tot en met 2020 duren. Geen ideale omstandigheden dus voor aanliggende gebouwen zoals het collegezalencomplex. Het CvB reageert hierop door te vertellen dat er geprobeerd zal worden de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Daartoe is een gespecialiseerd bureau ingehuurd. De uitkomst van het advies van dit bureau is reeds gedeeld en bij enkele gebouwen zijn de zorgen terecht. Hier zullen maatregelen genomen worden.

Al met al een interessante GV. Ben jij na het lezen van dit verslag nou ook enthousiast geworden? Mail naar fractie@akkuraatd.nl en wie weet ben jij er de volgende keer ook bij!

Fractie 1617