Verkiezingsprogramma

>>>>>[For the English version of our party program, click here]<<<<

Net zoals een politieke partij werkt AKKUraatd elk jaar met een verkiezingsprogramma (vp). Over elk punt uitvoerig nagedacht door iedereen die bij AKKUraatd betrokken is. De nieuwe AKKUraatd-lijst creëert het vp, waarna het fine-tunen is gebeurd door oud-AKKUraatd’ers en ook door vele anderen van allerlei studies en achtergronden. Op deze manier hebben we een verkiezingsprogramma neergezet waar we de belangrijkste verbeterpunten op de universiteit in hebben samengevat. Niet te lang, niet te kort. Voorbereid op alles wat tijdens een jaar in de USR voorbij kan komen. Voor het volledige verkiezingsprogramma, kijk hieronder!

Download het verkiezingsprogramma hier als pdf, of bekijk hem hieronder.

 

Goed onderwijs staat bij AKKUraatd op één. Wij vinden dat studenten optimaal en uitdagend onderwijs verdienen. Helaas zien wij ook steeds meer verschoolsing door het uitvaardigen van diverse rendementsmaatregelen. Dergelijke maatregelen horen volgens ons niet thuis op een universiteit. Verder hecht AKKUraatd waarde aan de mogelijkheden die de universiteit biedt op het gebied van verbreding en verdieping en wij zien daarin veel kansen. 

  • Meer studie- en groepswerkplekken
  • Honours: opener en toegankelijker
  • Geen bindend, maar een dringend studieadvies

Het studentenleven draait om meer dan studeren. De universiteit is een omgeving waar je je op verschillende vlakken kunt ontwikkelen. Ondersteuning van studenten die zich inzetten voor de studentengemeenschap en betere faciliteiten zijn hiervoor van belang. Daarnaast wil AKKUraatd meer aandacht voor studenten met wie het minder gaat; ook dat zijn belangrijke voorwaarden voor een goed studentenleven. De nadruk ligt voor AKKUraatd op ‘iedereen’. De Radboud Universiteit focust zich nog te vaak op excellente studenten.

  • Meer student-assistenten
  • Eetvoorzieningen langer open

Een universiteit heeft een voorbeeldfunctie in de samenleving en de Radboud Universiteit moet daarom steeds meer stappen zetten richting een beleid waarin duurzaamheid is geïntegreerd. AKKUraatd vindt dat het belang van duurzaamheid een vanzelfsprekendheid is en streeft naar een klimaatneutrale universiteit. Duurzaamheid wordt niet enkel bereikt door kleine veranderingen, maar ook op beleidsniveau dienen verdere stappen te worden gemaakt. De kennis en innovatieve kracht die aanwezig zijn op de universiteit hebben groot potentieel om niet alleen een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de universiteit, maar ook aan efficiënte toepassingen buiten de universiteit. De universiteit kan hierbij fungeren als platform voor innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid en als proeftuin voor deze innovaties.

  • Meer watertappunten
  • Gezonde en fairtrade voedselkeuzes

Voor goed onderwijs is medezeggenschap cruciaal. Juist op de universiteit, waar studenten en docenten samen tot verbetering komen, is het van belang dat het overleg goed verloopt. Naast de concrete punten die wij in de voorgaande pijlers uiteengezet hebben, zet AKKUraatd zich daarom in voor structurele verbetering van het medezeggenschapsklimaat. Daarbij richten wij ons niet alleen op de universitaire medezeggenschap. Ook op het niveau van de opleiding en op het niveau van de faculteit willen wij dat er beter naar studenten geluisterd wordt.

  • Student-lid examencommissies 
  • Taalkundige hulp medezeggenschap