Bereikt in 17/18

[If you are searching for our newest party program, click here!]

Ieder jaar stelt AKKUraatd een verkiezingsprogramma (vp) samen en deze proberen we zo goed mogelijk tot uitvoer te brengen. Het vp vormt een lijst met doelen voor de fractie om te bereiken, zowel in de USR als daarbuiten. Deze doelen hebben we vertaald tot actiepunten en daaraan zijn we hard aan de slag! Ben jij benieuwd waar wij ons tot nu toe mee bezig hebben gehouden en wat we bereikt hebben? Kijk dan verder op deze pagina en klik op de titels voor meer informatie! 

Wat hebben we bereikt?

Ontbijt op jouw faculteit

 Met het Facilitair Bedrijf is afgesproken dat er in februari een pilot start om ook ontbijt te gaan verkopen bij de koffiecorner in Grotius en de FNWI-kantine. 

Duurzaamheidsplatform

 Al jaren pleit AKKUraatd voor een duurzaamheidsplatform. Een fysieke plek waar de kennis en innovatieve kracht van de universiteit wordt gebundeld om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de universiteit en de maatschappij in het algemeen. In maart opent er een Green Office! 

Een groene kennismaking

 

Meer training voor medezeggenschappers

 Door inzet van de USR Werkgroep Medezeggenschap is er nu een knoop doorgehakt dat er een extra trainingsdag komt voor opleidingscommissies aan het begin van het nieuwe collegejaar. Over de precieze invulling gaan medewerkers nu nadenken, maar een stap richting een vaardigere medezeggenschap en dus een betere vertegenwoordiging is gemaakt. 


Waar zijn we mee bezig?

Geen bindend, maar dringend studieadvies

 In reactie op de jaarlijkse rapportage over de BSA-resultaten hebben we een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het BSA. Het blijkt dat van geen van de verwachtingen die het College heeft aangedragen bij het instellen of het ophogen van het BSA, aan te tonen is dat deze zijn uitgekomen. In het bijzonder is er niet aan te tonen dat er een significante stijging is van het studierendement. Ook komt de ‘selecterende functie’ van de propedeuse niet méér tot zijn recht door het BSA. Op basis van ons onderzoek heeft het College toegezegd om een uitgebreider onderzoek te gaan doen, inclusief verkenning van alternatieven voor het BSA. 

Beter privacybeleid

 Privacy is een hot topic nu de wet die ziet op de bescherming persoonsgevens zal veranderen. Ons is opgevallen dat tentamenresultaten op een verkeerde manier worden gepresenteerd, namelijk middels Blackboard of -nog erger- e-mail. Dit is kwalijk, omdat dit niet geheel beschermde kanalen zijn, waarbij het mogelijk is tentamenresultaten naar persoon te herleiden en door te sturen. Het College van Bestuur heeft dit signaal ontvangen en ziet dit dan ook als een incident. Er is dan ook een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is een brief opgesteld door het College van Bestuur, gericht aan decanen en onderwijsdirecteuren, waarin staat dat tentamenresultaten enkel gepresenteerd mogen worden middels Osiris. 

Lagere studielast voor studentbestuurders

 Volgens ons verkiezingsprogramma willen we dat eisen voor het krijgen van bestuursbeurzen worden afgeschaft. Hierover zijn we in gesprek met Student Life, die dat ook willen. In het gesprek dat Student Life met Han van Krieken heeft gehad, lijkt zelfs hij er wat in te zien. In maart gaan we het echt concreet hebben over een nieuwe regeling Fonds… met hoogst waarschijnlijk minder belasting studentbestuurders. 

Studentlid in het College van Bestuur

 Aan het begin van het jaar is er een rapport gepresenteerd van een werkgroep over de implementatie van de Wet versterking bestuurskracht, waarin meerdere belangrijke punten aan bod komen. Dit punt proberen wij in dezelfde discussie er in te fietsen. Het rapport over de implementatie was ons inziens niet goed. Daarom hebben we met het College afgesproken om een nieuwe werkgroep op te richten en daarin opnieuw naar dit onderwerp te gaan kijken. 

Gelijke stem voor student en docent

 Aan het begin van het jaar is er een rapport gepresenteerd van een werkgroep over de implementatie van de Wet versterking bestuurskracht. In deze wetswijziging komt in ieder geval dit punt expliciet aan bod. Het rapport over de implementatie was ons inziens niet goed. Daarom hebben we met het College afgesproken om een nieuwe werkgroep op te richten en daarin opnieuw naar dit onderwerp te gaan kijken. 

RU aansluiten bij onafhankelijke geschillencommissie

 Aan het begin van het jaar is er een rapport gepresenteerd van een werkgroep over de implementatie van de Wet versterking bestuurskracht. In deze wetswijziging komt in ieder geval dit punt expliciet aan bod. Het rapport over de implementatie was ons inziens niet goed. Daarom hebben we met het College afgesproken om een nieuwe werkgroep op te richten en daarin opnieuw naar dit onderwerp te gaan kijken.