Researching diversity at Radboud University

[Click here for the English version]

Vandaag gaan onze USR-leden in de Gezamenlijke Vergadering bespreken hoe de vrijgekomen gelden van de studiefinanciering besteed worden. In het huidige plan is één van de punten uit ons verkiezingsprogramma (VP) opgenomen! Naar idee van AKKUraatd staat in het plan dat de Radboud Universiteit (RU) een onderzoek gaat doen naar diversiteit op de RU. Momenteel is de academische gemeenschap op de RU geen goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Er lopen voornamelijk witte mensen rond op de campus, terwijl mensen met een andere etnische achtergrond onder-gerepresenteerd zijn. Onderdeel van het onderzoek wordt dat de RU gaat bekijken wat hier de reden voor is. Ligt dit aan onze geografische ligging, of ervaren niet-westerse studenten drempels om aan de RU te gaan studeren? Of is er een hele andere reden? Studentenfractie AKKUraatd hoopt dat dit onderzoek duidelijkheid gaat scheppen.

Diversiteit is voor AKKUraatd een belangrijk onderwerp. Diversiteit betekent voor AKKUraatd niet enkel aanwezigheid van mensen van verschillende etniciteit, mensen met verschillende genders, uit verschillende klasses en met verschillende religies. Het gaat er ook om hoe deze aanwezigheid wordt gebruikt. Als diversiteit namelijk op een goede manier wordt ingezet in het onderwijs en het onderzoek kan het mensen uit hun eigen culturele bubbel trekken. Dit is ontzettend belangrijk voor een goede academische vorming. Als mensen uit hun eigen bubbel worden getrokken, worden zij namelijk gedwongen om zaken vanuit een ander perspectief te bekijken dan ze gewend zijn. Het kritisch denkvermogen van een student dat daarmee gevoed wordt, is een belangrijk onderdeel van wat een universiteit aan een student zou moeten leren. Daarom is AKKUraatd blij met de stap die het CvB nu zet. We houden de vinger aan de pols en wanneer er updates zijn, horen jullie deze natuurlijk van ons! Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina.

 

Als onderdeel van dit onderzoek wordt op woensdag 5 december tussen 14.00 en 15.30 uur een bijeenkomst georganiseerd waarin het CvB met studenten en medewerkers in gesprek gaat over diversiteit op de campus. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, maar input leveren wel! Mail naar gijs@akkuraatd.nl en zorg dat jouw visie meegenomen kan worden.