Vorige jaren

c0c51734-459f-4caa-be1b-2d2d1d073f09Dat AKKUraatd het hele jaar druk bezig is voor de student, dat is de meeste mensen over het algemeen wel snel duidelijk. Maar wat we nu precies doen en bereiken binnen de USR is vaak minder bekend. Zie hieronder een greep uit de zaken waarmee de voorgaande fracties zich hebben beziggehouden. Het betreft (ingekorte) resultaten uit de periode van 2007 tot en met 2013. Sinds collegejaar 2013-2014 zijn we over gegaan op een meer beeldende weergave. Deze kun je vinden via deze pagina

Fractie 2012-2013

 • Actie: Red het Academisch Schrijfcentrum!
  Brief (pdf) naar het college van bestuur en opiniestuk van Merle in ANS-online.
 • Aankaarten selectie aan de poort
  Een opiniestuk in VOX (p. 8) en een debat over matching en selectie aan de poort.
 • Duurzaamheid op de campus verbeteren
  Kleine acties waaronder meedoen aan de Nacht van de Nacht. Green Office in milieubeleidsplan zetten. Hier een overzichtje.
 • Het behoud van de middagpauze
  Met de hele USR een brief naar het college van bestuur gestuurd om de middagpauze te behouden. Voor meer informatie klik hier.
 • Drukte bij Dienst Studentenzaken aankaarten
  In de eerste GV de grote drukte bij DSZ aangekaart. Met goed resultaat, na onze rondvraag werd actie ondernomen om de balie volgend jaar beter te laten functioneren.
 • Wat Zijn de Plannen (watzijndeplannen.info)
  Bij dit grote samenwerkingsverband van studentenvakbond AKKU, de koepelverenigingen en de studentenpartijen uit de USR en de Dienst Studentenzaken, is AKKUraatd nauw betrokken.
 • Aandringen snelle en correcte informatieverstrekking over harde/strenge knip
  Rondom de harde knip was en is nog enorme onduidelijkheid. Nienke Aangenendt vroeg in de GV om een duidelijke communicatie rondom de harde knip naar studenten toe.
 • Green Office op de campus
  Er zijn, samen met het UMP en Studentenvakbond AKKU, gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers om een Green Office op te zetten op de campus, en dit zal opgenomen worden in het milieubeleidsplan van de universiteit.
 • Notitie communicatie en informatievoorziening
  Een notitie over communicatie en informatievoorziening naar studenten toe, vanuit de USR op initiatief van AKKUraatd.
 • Installeren Firefox
  Samen met de USR hebben we ervoor gezorgd dat Firefox op alle computers is geïstalleerd, en we pleiten nog voor keuze uit verschillende webbrowsers.
 • Allergie-informatie in de Refter
  Merle Bonefaas zorgde namens de USR voor allergie-informatie bij alle maaltijden in de Refter.
 • Prijsverlaging Refter
  Samen met de USR heeft AKKUraatd gezorgd voor een prijsverlaging van de reftermaaltijden naar €4,50.
 • Parkeerplaatsen minder validen
  Na navraag van AKKUraatd bekijkt de universiteit of er parkeerplaatsen voor mindervaliden kunnen worden geplaatst voor het Erasmusgebouw.
 • Nacht van de UB
  Samen met de USR heeft AKKUraatd de aandacht gevestigd op de openingstijden van de UB door middel van de “Nacht van de UB”. Na het versturen van een brief werd de UB structureel langer opengesteld: in het weekend tot 20:00 uur en tijdens tentamenweken tot middernacht.
 • Week van het studentbestuur
  AKKUraatd heeft samen met de USR de Week van het Studentenbestuur georganiseerd en daarmee de aandacht gevestigd op bestuursfuncties onder studenten
 • Nijmegen Plofstudentvrij
  Nienke en Tom van AKKUraatd en AKKU schreven een opiniestuk in de ANS tegen de rendementsmaatregelen. Plofstudenten, studenten die in een nominaal tempo volgestouwd worden met kennis, zouden het gevolg zijn.
 • Flexibele werkplekken
  Opinieartikel in de VOX over studieplekken op de campus.
 • Campusrotonde wordt veiliger
  Samen met moedervereniging AKKU is bij de gemeente de gevaarlijke rotonde op de campus aangekaart. Met succes, want de rotonde wordt in de zomer op de schop genomen!
 • Colleges online beschikbaar
  Patrick schreef namens AKKUraatd een opinieartikel in de VOX over het online beschikbaar maken van colleges.

Fractie 2011-2012:

 • Universiteitsbrede invoer studiekeuzegesprekken (notitie op initiatief AKKUraatd)
 • Brief verbeteren werkplekkenbeleid met universitaire werkgroep en verbeteringen als gevolg.
 • Laag houden collegegelden
  Meer info? Klik hier en hier.
 • Scheiden plastic afval, pilot en permanente invoering
 • Koffieprijzen omlaag van 0,80 euro naar 0,65 euro
 • Wat Zijn de Plannen (watzijndeplannen.info)
 • Harde/strenge knip
  Sterke betrokkenheid bij het zoveel mogelijk tegenhouden van de harde knip op onze universiteit. Meer info? Klik hier.
 • Hertentamens buitenland mogelijk maken
 • Verbeteren van printvoorzieningen
  Raatders Simone en Arlette hebben samen in een taskforce met Frederik (koepellid NSSR) een enquête uitgezet over de printvoorzieningen. Resultaten enquête printvoorzieningen met aanbevelingen. Meer info? Klik hierKlik hierhier en hier.
 • Openingstijden UB verruimen
  Meer info? Klik hier en hier.
 • Draadloos internet Medische faculteit verbeteren
  Meer info: klik hier.
 • USR-notitie 50-50 stemverhouding FGV
  Ondanks dat wij en de USR ons hiervoor keihard in de GV hebben ingezet, is de verhouding dit jaar nog niet gewijzigd en nog steeds 60-40 in het nadeel van de studentenraad. De lobby duurt voort.
 • Goede invoer van de onderwijsintensiveringen van 15 uur
  Meer info? Klik hier.
 • Tentamenlocaties (Jan Massinkhal) op de RU houden
  Negatief uitspreken via rondvraag tegen studenten die tentamens hebben moeten maken in de Jan massinkhal (Dukenburg) doordat de hallen in het Gymnasion afgehuurd waren voor HAN-studenten. Meer info? Klik hier.
 • Verbeteren beleid topsporters
  Een notitie is opgesteld in samenwerking met koepellid namens de NSSR.

Klik hier voor een uitgebreide weergave.

Fractie 2010-2011

 • Harde kritiek op terugbrengen verschijningfrequentie Vox en oprichten van het niet-onafhankelijke en gesloten nieuwsplatvorm radboudnet.nl. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd!
 • Initiëren van de scriptie- en studieboost. Iets dat samen met Dienst Studenten is opgepakt
 • Fairtrade notitie (integraal door college van bestuur overgenomen)
 • Conferentie over jongeren huisvesting
 • Gratis busvervoer richting Den Haag voor de grootste manifestatie in jaren
 • De verkiezingen terug gebracht naar 1 week
 • Verbetering openingstijden UB (bijv. de verdieping op zondag open)
 • Tweede studie tegen het wettelijke, lage collegegeldtarief mogelijk houden
 • Vereenvoudigen van aanvraag extra tentamenvoorzieningen voor studenten met een beperking
 • Sneller laden van Blackboard
 • De sloop van de tentamenzaal achter het Huygensgebouw voorkomen tot de nieuwe tentamenvoorziening voltooid was
 • Principieel néé tegen invoeren van het Bindend Studieadvies (BSA)
 • Voorkomen van invoering van het BSA in combinatie met de B-in-5-regel (Bachelor in vijf jaar, waarbij studenten na vijf jaar hun EC verliezen)
 • Extra strooizout op de campus tijdens de strenge winter
 • Pleidooi voor studiekeuzegesprekken, onder andere via een geagendeerde brief aan het college van bestuur en via de Gelderlander

Fractie 2009-2010:

 • Het voorkomen van universiteitsbrede strafmaatregelen waarbij studiepunten vervallen
 • Voortzetten van oprichten intern uitzendbureau en vacaturesite: campus detachering
 • Het bevorderen van de verkeersveiligheid op de campus
 • Het opzetten van het nieuwe profileringsfonds, waarbij full-time besturen gehandhaafd is
 • Het geregeld krijgen dat ms Office 2007 op alle computers wordt ingesteld
 • Een intense (succesvolle) strijd, samen met de USR, voor het handhaven van de huidige collegegelden
 • Aandacht voor studie- en studentbegeleiding
 • Het overal kunnen inloggen op een computer en overal kunnen printen
 • Notitie AKKUraatd – Kleine Duurzaamheid (16-07-2010) over kleinschalige duurzaamheidsverbeteringen, integraal door het college van bestuur overgenomen.

Fractie 2008-2009:

 • Het oprichten van een intern uitzendbureau en vacaturesite: campus detachering
 • Extra stopcontacten voor laptops
 • Voorkomen van een faculteit der geesteswetenschappen
 • De nieuwe campuscard en een gelijk printsysteem op alle faculteiten
 • Opleidingscommissies input gegeven om vakevaluaties en studielast op een goede manier te beoordelen
 • Succesvolle lobby voor extra voetbal- en hockeyveld
 • Verruiming openingstijden UB en Refter
 • Oprichting online studentenportal
 • Veel aandacht voor het gebruik van open source en open standaarden
 • Unaniem tegen nieuwe regeling fonds gestemd
 • Meer werkruimten in nieuwbouw
 • opnemen van duurzaamheid in het strategisch plan
 • Bescherming Computer Ondersteunings Groepen (als CNCZ op FNWI) door in te zetten op noodzakelijke universiteitsbrede standaardisering die tevens ruimte laat voor diversiteit
 • Universiteitsbrede definitie EC (“28 uur werk voorgemiddeld een 6”.)

Fractie 2007-2008:

 • UB definitief open op zondag
 • Uitbreiding van het aantal Heyendaal shuttles
 • RU mede dankzij AKKUraatd nu tweetalig beleid. Docenten die colleges in het engels geven moeten aan strengere eisen voldoen, studenten worden
  beter geholpen en de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan worden verbeterd en bekender gemaakt.
 • Verbeteren verkeerssituatie Erasmuslaan en Heyendaalseweg
 • Studiebegeleiding
 • Docentkwalificaties: studentenraad instemming op dit onderwerp, met dank aan AKKUraatd
 • Cursus voor Opleidingscommissies en Facultaire Studentenraden sterk verbeterd, samen met trainingsbureau AKKU
 • Discussie over studielast komt op gang, met dank aan AKKUraatd, zie Notitie bepaling studielast (GV 237)
 • Studentassistenten gelijke rechten, mede dankzij AKKUraatd
 • URD verbeterd beleid en betrekt studenten bij vanalles, met dank aan AKKUraatd
 • Opknappen van Erasmusplein en Bondamplein (bij Cultuurcafé)
 • Beperken SPAM op e-mailadres @student.ru.nl
 • Problemen met stages en studie in buitenland geinventariseerd met conreet actieplan als gevolg
 • Notitie AKKUraatd: De campus als leefomgeving (GV 254)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

19 + 13 =