USR update

Wekelijkse USR-update #1

Tijdens de kerstvakantie vormden er allemaal plannen voor het nieuwe jaar in mijn hoofd. Omdat ik af zou trappen met deze wekelijkse updates, keek ik er erg naar uit om in deze eerste update te vertellen wat ik allemaal al had bereikt in deze eerste weken.

Helaas, het liep anders. Waar ik tijdens de vakantie niet echt bij stil had gestaan (of eerder: wat ik tijdens de vakantie had verdrongen), is dat je als USR-lid niet vrijgesteld bent van tentamens. En toen ik op de laatste zondag van de vakantie mijn planning voor de komende weken maakte, vulde bijna mijn hele agenda zich met “Studeren voor tentamens”.

Als ik terugkijk op deze week, kijk ik dus vooral terug op Deeltjesfysica en Zwaartekrachtsgolven. Omdat ik denk dat de meeste van jullie dit niet zo interessant vinden, kijk ik (geheel tegen het idee van deze nieuwe rubriek in) met jullie vooruit in plaats van terug.

Nu mijn tentamens achter de rug zijn, ga ik me de komende weken weer flink storten op het universiteitsbeleid. Ik heb een voorstel geschreven om het Bindend Studieadvies (BSA) aan te passen. In mijn voorstel krijgen eerstejaars studenten die in het eerste semester al goed presteren meteen al een definitief positief advies (en dus zekerheid dat ze bij de studie mogen blijven). Aan de andere kant krijgen studenten die in het eerste half jaar weinig EC’s hebben gehaald toch de kans om hun BSA te halen, zolang ze maar in het tweede semester laten zien dat ze zich kunnen herpakken en wel hun vakken halen.

Om te zorgen dat deze plannen ook werkelijkheid worden, ga ik de komende tijd veel gesprekken voeren. Ik bepaal namelijk (helaas?) niet in mijn eentje het beleid. Ik moet de rest van de USR achter mijn plannen krijgen, de beleidsmakers van de universiteit overtuigen, maar ook ervoor zorgen dat de docenten niet hun veto gaan uitspreken. Kortom veel gesprekken en discussies.

Iets soortgelijks geldt voor het plan dat ik met een paar andere USR-leden heb opgesteld om de financiële compensatie voor studentbestuurders te verhogen. Deze zijn in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven, terwijl de universiteit met bijna een kwart is gegroeid wat betreft studentenaantallen.

Hoe het met deze plannen gaat, lees je over 4 weken weer in de USR-update. Komende weken zijn eerste Marina, Ties en Fabian aan de beurt. Heb je in de tussentijd vragen, kun je altijd mailen naar bart@akku.nu .

Groetjes,

Bart

PS: voor de pechvogels onder ons, die nog tentamens hebben komende weken: veel succes!

Vanaf deze week plaatsen de USR-leden van AKKUraatd om en om aan het eind van de week een terugblik, met als centrale vraag: Wat houdt een USR-lid nou bezig?