Wekelijkse USR update #18: vriendjespolitiek?

Toen ik ruim een jaar geleden meedeed aan de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad was een van de meest gestelde vragen: “maar wat is het verschil dan tussen AKKUraatd en asap?”. En eigenlijk begrijp ik die vraag ergens wel, zeker nu asap dit jaar over is gegaan op ons systeem van ‘vier pijlers’. Toch heb ik het afgelopen jaar in de Studentenraad duidelijk gemerkt dat er verschillen zijn in focus, die wij bijvoorbeeld meer leggen op duurzaamheid en toegankelijkheid, maar ook in stijl, waarbij wij vaak kritischer en principiëler in discussies staan. Waar ik vorig jaar deze verschillen nog in persoon kon proberen uit te leggen aan iedereen die deze vraag stelde, gaat dat dit jaar helaas niet.

En dat brengt mij bij misschien wel mijn grootste bezigheid van de afgelopen week (en de komende tijd): de online campagne voor de studentenverkiezingen van 2 tot 4 juni. Door het Coronavirus is praktisch de enige manier om studenten te bereiken namelijk digitaal en dat levert een hele andere dynamiek op dan normaal.

Om te beginnen betekent het natuurlijk dat je niet 4 dagen lang gevraagd wordt “of je al hebt gestemd”. Maar dit voordeel heeft ook zijn keerzijde. De afgelopen jaren is het opkomstpercentage bij de studentenverkiezingen aan de Radboud Universiteit langzaam gestegen tot rond de 35%, een van de hoogste in Nederland. Toch is dit erg laag en heb ik vorig jaar gemerkt dat onder veel studenten het idee blijft bestaan dat er vrijwel alleen wordt gestemd door de mensen die je kent en door de ‘actieve student’. Dat je vrienden op je stemmen gebeurt natuurlijk bij elke verkiezing, maar bij een kleinere verkiezing zoals deze heeft het aantal ‘Facebookvriendjes’ een grotere impact. En ik denk ook dat het klopt dat de studenten die al actief zijn in het studentenleven via bijvoorbeeld een vereniging vaker stemmen. Bij een normale campagne kun je echter nog in gesprek gaan met iedere random student die over de campus loopt.

Dat dit komende juni niet kan betekent waarschijnlijk dat het opkomstpercentage flink lager ligt dan normaal, wat bijvoorbeeld al gebleken is bij de verkiezingen in Tilburg en Utrecht. Dit vind ik niet alleen als politicoloog jammer, maar ook omdat de komende studentenverkiezingen dus waarschijnlijk veel meer neer komen op ‘het aantal Facebookvrienden’ dat je hebt. Daardoor draait de verkiezing waarschijnlijk minder om de inhoudelijke standpunten van asap en AKKUraatd en wordt de uitkomst dus (nog) minder een afspiegeling van wat de student aan onze universiteit wil. Misschien is het komende jaar dus een goed beginpunt om meer de mening van studenten op specifieke onderwerpen direct te peilen en mee te nemen in het beleid aan onze universiteit?

Hoe dan ook zijn we hard aan het werk om toch zo veel mogelijk studenten te bereiken en op te roepen om je stem te laten horen. Want juist in tijden als deze is het belangrijk dat er een sterke studentvertegenwoordiging meebeslist over thema’s als studievertraging, tentaminering en financiële compensatie!! Ga dus vooral stemmen op 2 tot 4 juni!

En het liefst natuurlijk op AKKUraatd 😀

 

P.S. bij dezen ook onze excuses voor alle spam op de sociale media. Door de huidige omstandigheden zit er helaas niets anders op dan jullie via die manier te herinneren om je stem te laten horen én om te laten zien waar je dan op stemt. Maar als je toch het liefst in persoon willen weten wat nu het verschil tussen AKKUraatd en asap is in mijn optiek, dan weten jullie me te bereiken!