USR update

Wekelijkse USR-update #3

Tijdens de gezamenlijke vergadering afgelopen maandag werd onder meer het noodfonds besproken. Het noodfonds is er voor studenten die met acute financiële problemen zitten. In de noodfondsregeling die ter instemming voorligt, ligt het besluit over aanvragen slechts bij één persoon; de directeur studentenzaken. De volledige USR uitte hier kritiek op en was voorstande om een commissie bestaande uit meerdere personen, waaronder ook studenten, hierover te laten besluiten. Ik was zelf geen woordvoerder voor dit betreffende onderwerp, maar zag met stijgende verbazing de mening van verscheidende USR leden veranderen na een slappe discussie met het universiteitsbestuur. Volgens het universiteitsbestuur zou namelijk de reactiesnelheid afnemen en zouden de aanvragen te privacy gevoelig zijn om aan een commissie voor te leggen. Het staat naar mijn weten buiten kijf dat het beter is om meerdere mensen in een commissie te hebben dan dat slechts één persoon over zulke zaken besluiten neemt. Bovendien kan ik er niet bij waarom wij als studenten er niet voor zouden zijn om in ieder geval één student in zo’n commissie te krijgen. Gelukkig doen mijn medekompanen Bart en Ties er alles aan om de rest hiervan te overtuigen. Enfin, komende maandag bespreken we het onderwerp nogmaals, ik houd mijn hart vast. 

Om niet al te moedeloos te worden stortte ik mij op mijn favoriete thema: duurzaamheid in het onderwijs. Onze universiteit is al goed op weg, we zijn de stadia van duurzaamheid als extracuriculair en duurzaamheid als los vakkenpakket al voorbij. Zo hebben we, mede dankzij de inzet van AKKUraatd vorig jaar een duurzaamheidscertificaat dat komende week van start gaat. Daarnaast start komende week de gloednieuwe cursus over de Sustainable Development Goals voor alle derdejaars bachelorstudenten. Allemaal goed nieuws dus. Dan is het nu tijd om duurzaamheid tot de kern van alle reguliere vakken te laten bezinken. Daarvoor had het Green Office een hackathon georganiseerd (check deze link voor meer). Tijdens die hackathon waren we het met elkaar eens dat het onderwijs radicaal anders moet. Een universiteit is er om toekomstige generaties op te leiden en moet daarom twee stappen voorop lopen. Dat vereist een radicale transitie naar een soort onderwijs waarin alle einddoelen (of leerlijnen, hoe je ze ook wil noemen) gebaseerd moeten zijn op duurzaamheid. Binnenkort neem ik zitting in een werkgroep die dit gaat bewerkstelligen. Om het onderwerp ook op andere universiteiten aan te kaarten was ik dinsdagavond gespreksleider van een sessie over duurzaamheid in het onderwijs tijdens een bijeenkomst van het LOF (Landelijk Overleg Fracties) in Utrecht. 

Hoewel ik mij voornamelijk bezig probeer te houden met duurzaamheid in het onderwijs, dat is immers waar een universiteits de grootste impact behaalt, blijft duurzaamheid in de bedrijfsvoering en op facilitair niveau ook nog een punt van aandacht. Compleet krankzinnig vind ik dat eigenlijk. Als zelfbenoemde voorloper op het gebied van duurzaamheid mag je verwachten dat duurzaamheid op dat niveau toch wel van een leien dakje gaat. Maar nee, de RU loopt achter. De RU is wat dat betreft misschien netzoals Nederland die voorloper wil zijn op het gebied van klimaat, terwijl we de slechtse leerling in de klas zijn. Zelfs Malta is ons voorbij gestoven begreep ik. Een klein voorbeeld is het beleid van de RU omtrent single-use plastic. Dat is er dus niet. Daarom heb ik daar deze week een kort stuk over geschreven, te lezen in de ANS

Maar mijn weekend kon pas echt beginnen toen ik hoogte kreeg van de actie van Extinction Rebellion in Den Haag. De actiegroep was vrijdag met spandoeken naar het hoofdkantoor van Shell gekomen. “Shell must fall”, was de boodschap die zij daar lieten horen. Geniaal dus. Alleen jammer dat er dan weer 33 man aangehouden wordt. Misschien moeten ze in het vervolg (elektrische) tractoren huren en daarmee snelwegen platleggen en gemeentehuizen bestormen. Naar horen zeggen mag dat wel namelijk. Sterker nog, onze Mark Rutte gaat direct met je om de tafel. 

Vragen of opmerkingen? Stuur een mailje naar fabian@akku.nu